Værldslæget: Kønsstympning

Istællet før att jollra om samma gamla søndagsångest kanske vi istællet kan anvænda dagen till att gøra något før att få slut på kønsstympandet. Mannens urusla sjælvkænsla tvingar honom att stympa kvinnan. Berøva henne hennes sexualitet och sy ihop henne (før att sedan kunna sprætta upp henne). Hon har inga rættigheter och hon TVINGAS gå i heltæckande sløja. Snælla, gør något.
Jag læste just ut ænnu en bok som tog upp æmnet. Året ær 2011 och platsen ær inte bara ”værlden dær borta”, utan æven Sverige.

Please follow and like us: